Radiologia

Radiologia zwierząt

Wykonywanie przeglądowych zdjęć RTG

  • Badanie układu oddechowego, przewodu pokarmowego, moczowego, tkanek miękkich Zdjęcia w kierunku dysplazji u psów.
    Nasza pracownia RTG posiada wymagane przez Państwową Agencję Atomistyki certyfikaty i pozwolenia
  • Dzięki nowoczesnej aparaturze firmy GIERTH wykonujemy zdjęcia w technice cyfrowej przy użyciu minimalnych dawek promieniowania