Paszporty

Paszporty i czipowanie weterynarz Kalisz

Oferujemy czipowanie i wystawienie paszportów podczas jednej wizyty.

  • Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów jest jedną z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybką identyfikację właścicieli. Polega na bezbolesnym wszczepieniu pod skórę elektronicznego mikroczipa z 15-cyfrowym, unikatowym numerem, a następnie wprowadzeniu danych o zaczipowanym zwierzęciu do Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal.
  • Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.